Nieuwsbrief

Onze school streeft naar een goed contact tussen ouders en school. Wij vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij het schoolgebeuren. Samen werken we aan de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen. Open communicatie en goede informatie is hierbij heel belangrijk.

Ouders worden geïnformeerd middels het ouderportaal. Dit is een beveiligde, digitale omgeving welke fungeert als communicatiemiddel en informatievoorziening naar ouders. Hiermee bieden we; informatievoorziening op maat, snelle en directe communicatie, up-to-date informatie (jaarkalender) en de mogelijkheid om zelf het tijdstip van het oudergesprek te plannen. 

Op de laatste vrijdag van de maand ontvangen alle ouders het Vondernieuws. Hierin staat actuele informatie van school beschreven.


Vondernieuws juli 2022
Vondernieuws september 2022
Vondernieuws Oktober 2022
Vondernieuws November 2022
Vondernieuws december 2022
Vondernieuws januari 2023
Vondernieuws februari 2023
Vondernieuws maart 2023
Vondernieuws april 2023
Vondernieuws mei 2023