Sociaal veilige school

Op De Vonder bieden we kinderen een veilige en positieve leeromgeving, waarin elke leerling zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan groepsvorming, respect voor elkaar en het aanleren en bekrachtigen van positief gedrag (vanuit de Positive Behavior Support gedachte). Hiervoor zijn schoolbreed gedragsverwachtingen geformuleerd en er is een beloningssysteem ontwikkeld.